İşletme Yönetimi ve İtibar

İtibar yönetimi noktasında kafanızda soru işareti kalmadığını umuyorum. Şunu söyleyebilirim dışa dönük tüm yönetimsel faaliyetler itibar yönetimi olarak algılanabilir. Bunun ötesinde işletme yönetimi iç ve dış tüm yönetimin tarifidir diyebiliriz. Yani itibar yönetimi esasında işletme yönetiminin bir “kolu”dur. Yazımda da bu noktada işletme yönetimi nedir, nasıl yapılır, etkileri nelerdir, itibar yönetimi ile ilişkisi nedir gibi sorulara cevaplar aradım. İyi okumalar.

İtibar ve İşletme Yönetimi

İtibar ve İşletme YönetimiGenel beklentileri uğruna, teknoloji, finans ve insan kaynaklarının üretimle bağdaştırılmasını belirli bir yönetim şekli ile gerçekleştiren kuruluşlara işletme denir. Bir işletmenin beklentilerini genel olarak karlılık, topluma hizmet, istihdam yaratmak, vb. olarak sıralayabiliriz. işletme yönetimi ise bu beklentileri organize etmektir.

İşletmelerin büyüklükleriyle doğru orantılı olarak, yönetimleri de kompleksleşir. Bir işletmeyi yönetmek, birçok farklı dengeyi gözeterek, bu dengeler arasındaki ilişkinin, sonucu olumlu yönde etkilemesini sağlayacak işleyişi oluşturmak ve devamını sağlamaktır.

İşletme Yönetimi Nedir

Yönetim görevleri, işletme amaçlarına ulaşabilmek amacıyla yapılması gereken başlıklardır. Yönetim konusu belirli bir fikir ile devam ederken, belirli görevlerin icra edilmesi gereklidir. Yönetimde ilk görev hazırlık yapmaktır. Hazırlık çalışmaları bittikten sonraki etap uygulamadır. Uygulama aşamasında yapılacak görevler, hazırlık aşamasında çizilen hatta uygun şekilde gerçekleştirilir. Uygulama etabı sürekli denetim altında olmalıdır. Belirlenen hedeflere ulaşma, çizilen hatta uyma vs gibi konular önemlidir.

Yönetim süreci sırasıyla şu aşamaları içerir; planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim. Yönetim sürecinin tüm aşamalarında bahsi geçen tüm bölümler işletme yönetimi olarak adlandırılır.

İşletme Yönetimi Nasıl Yapılır

Yukarıda da yazdığımız gibi, günümüzde yönetim işlevleri beşe ayrılarak ele alınmaktadır. Bunlar şu şekildedir;

 • Planlama
 • Örgütleme
 • Yöneltme
 • Koordinasyon
 • Denetim

Planlama

Bir işletmenin tüm yönetim süreçlerinin ileri aşamalarını belirli öngörüleş ışığında belirlemek planlama yapmaktır. Planlama bir işletmede, belirlenen periyotlarda, belirlenen görevlerin, belirlenen kişilerce uygulanmasının önceden kararlaştırılmasıdır.

Planlar çeşitli yönlerden kategorilendirilebilir. Kısaca değinirsek;

 1. Nitelikleri bakımından
 2. Stratejik planlar
 3. Yönetsel planlar
 4. Süreleri bakımında
 5. Kısa süreli planlar
 6. Uzun süreli planlar
 7. Orta süreli planlar
 8. Kullanım biçimleri bakımından
 9. Tek kullanımlı planlar
 10. Sürekli planlar
 11. Teknik yapıları bakımından
 12. Değişmez planlar
 13. Değişken planlar
 14. Kapsamları bakımından
 15. Genel planlar
 16. İşletme bölümleriyle ilgili planlar

Örgütleme

Planlama

Bir işletmede planlama işleri yapıldıktan sonra şirketin örgütsel şemasının yapılandırılması gerekir. Bu yapı, işletmenin iskeleti olacaktır. İskeleti sağlam olan şirket, krizlerle daha iyi mücadele edebilir.

Yöneltme

Bir planı ve iyi yapılandırılmış bir örgütü olması bir işletme için tek başına yeterli değildir. Şirketin bu planları mevcut yapı içerisinden optimum şekilde uygulayabilecek kişileri olması gerekir. Kişilerin nitelikleri tek başına bir anlam ifade etmez. O niteliklerin şirket içinde doğru şekilde yönlendirilmesi gereklidir.

Koordinasyon

Örgütün işleyişi belirli bir işbirliği gerektirir. Oluşabilecek uyumsuzluklara karşı, bir bütünlük oluşturup bunu daim kılmak koordinasyon oluşturmaktır. Bir örgütün başarısından söz edebilmek için, farklı birimlerin birbirleriyle uyum halinde çalışabildikleri bir ortam gereklidir.

Denetim

Son aşamamız denetimdir. Denetim, tüm işletmeyi, hem bir bütün olarak hem de ayrı ayrı her birimi, yukarı da saydığımız 4 görevi yerine getirip getirmediğini gözlemlemek ve mevcut durumları sürekli geliştirmek için çalışmaktır. Planlamanın en yakın ilişkisidir.

İşletme Yönetimi ve İtibar yazımın sonuna gelirken, yazımı beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız şiddetle;

Kurumsal İtibar Yönetimi,

İtibar Yönetimi yazılarımı okumanızı öneriyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir